Да ли постоји обавеза издавања фактура за исплату средстава за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, као и могућност ослобађања од плаћања ПДВ-а на ту трансакцију?

pdf

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-80/2018-08 од 30.5.2018.