Категорија:
Документи - Буџетски корисници
Објављено:
10. јула 2020.

Упутство за припрему буџета за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

pdf

Упутство за припрему буџета

pdf

Корисничко упутство БИС

pdf

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи ЕУ

pdf

Лимити корисника буџета Републике Србије за период 2021-2023. год

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2 - Захтев за финансирање капиталног пројекта

xlsx

Прилог 3

xlsx

Прилог 4 - ИПА пројекти

xlsx

Прилог 5 - АПВ

xlsx

Прилог 6 - КИМ

xlsx

Прилог 7 - Маркице

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 - Комисије и уговори