Завршни подаци о приходима и расходима за 2004. годину

Министар финансија Млађан Динкић рекао је данас, представљајући

«Укупни буџетски приходи у 2004. години износили су 333,6 милијарди динара, расходи 355, 9 милијарди динара, а дефицит је 22,3 милијарде динара», објаснио је Динкић и додао да завршни подаци показују да је дефицит за 10,4 милијарде динара мањи у односу на првобитно планирани.
Остварени буџетски дефицит представља 1,7 одсто друштвеног бруто производа.
Министар Динкић је на конференцији за новинаре истакао да су, што се тиче децембарских података, забележени
рекордни приходи у буџету у износу од 35,7 милијарди динара, а расходи 34,65 милијарди динара.
Што се тиче расхода у буџету за 2004. годину, како је Динкић нагласио, они су за 25 милијарди динара мањи у односу на план.
Он је посебно нагласио да су 31. децембра 2004. године извршени сви налози буџетских корисника који су се налазили у Трезору, а пренета је и
буџетска резерва у 2005. годину и забележена је уштеда од око 8 милијарди динара.
«Ових 8 милијарди динара буџетске резерве представља око 40 одсто средстава потребних за покриће целокупног буџетског дефицита планираног у 2005. години» објаснио је министар Динкић.
Он је рекао и да је Народна банка Србије (НБС) повећала у претходној години резерве за 700 милиона долара, тако да њене резерве, забележене 31. децембра 2004. године, износе 4,250 милијарди долара.
Министар Динкић је нагласио да је дефицит за прошлу годину финансиран из прихода од приватизације, који су износили 3,1 милијарду динара; кредита међународних финансијских организација у износу од 5,2 милијарде динара; средстава од приватизације пренетих из 2003. године, у износу од 9,8 милијарди динара и
задуживањем на тржишту капитала- емитовањем хартија од вредности.
Говорећи о структури прихода, Динкић је нагласио да је забележен раст индустријске производње у последњем кварталу 2004. године.
«Приходи од пореза на имовину порасли су за 26 процената, док су приходи од пореза на промет порасли за 22 одсто», рекао је Динкић и додао да су укупни јавни приходи у 2004. години износили
610 милијарди динара, што је за око 23 одсто више у односу на 2003. годину.
Министар Динкић је нагласио да су се јуче у буџет слила прва средства од пореза на додату вредност (ПДВ), по основу наплате на граници, док се прва значајна средства очекују 10. фебруара, када прва група пореских обвезника подноси пријаве Пореској управи.
«Од 10. фебруара крећу велики приходи од пореза на додату вредност у буџет, али и прва враћања средстава онима код којих су се стекли услови за повраћај», објаснио је Динкић и додао да ће новац прво добити велики извозници, с обзиром на то да је рок за повраћај средстава за њих до 15 дана, а онда и они код којих је тај рок до 45 дана.