Завршна фаза едукације о ПДВ-у

Директор Пореске управе, Владимир Илић најавио је, на данашњој конференцији за новинаре, да ускоро почиње завршна фаза едукације радника у пореској администрацији и обвезника ПДВ-а, у циљу што успешније примене Закона о порезу на додату вредност који, од 1. јануара 2005. године, ступа на снагу.

«До сада је око 500 радника прошло И фазу обуке, а до краја године планирано је да њих око 2000, прође завршну фазу едукације о спровођењу Закона о ПДВ-у», најавио је Илић и додао да ће у циљу боље информисаности грађанства о ПДВ-у, Пореска управа формирати и информативне центре.

Он је рекао и да је Пореска управа, имајући у виду да је реч о пореском облику који подразумева изузетну припремљеност за његову примену, ушла у тзв. симулацију ПДВ-а
са 13 великих фирми, из различитих бранши како би се видело шта ће се дешавати оног тренутка када порез ступи на снагу.

Илић је, такође, нагласио и да
ПДВ неће бити узрок раста цена производа, већ други економски фактори, као што су продуктивност рада, високи трошкови, марже…

Он
је истакао да сигурно неће бити несташице робе и додао да би могло да дође до интензивнијег увоза и повећања производње.

Према његовим речима, повећања цена, која су се десила у појединим земљама приликом увођења овог пореза, била су привремена и нису имала директне везе са ПДВ-ом, већ су представљала покушај појединих привредних грана, највише трговине, да искористе увођење новог закона како би прибавили добит, углавном кроз повећање маржи.

Директор Пореске управе оценио је да је досадашња контрола фискализације успешна и нагласио да проценат фискализације износи више од 95 одсто. Он је навео податак да је до сада извршено 60 000 контрола и да је затворено нешто више од 3000 објеката, док је наплаћено 65 милиона динара казни.

Говорећи о увођењу и примени Закона о ПДВ-у , Драган Јеринић, директор Управе царина, нагласио је да се у Управи увелико спроводе припреме за имплементацију овог Закона.

«Са представницима канцеларије за царинску и фискалну помоћ ( ЦАФАО), током октобра ове године реализована је И фаза обуке за примену ПДВ-а за царинске службенике», рекао је Јеринић.

Он је објаснио да је, у циљу што успешнијег спровођења Закона, сачињена радна верзија Методолошког упутства за примену Закона о ПДВ-у при царињењу робе и да је у току његово усклађивање са подзаконским прописима у складу са динамиком њиховог доношења.

Јеринић је рекао и да су спроведене припреме Информационог система царинске службе да успешно подржи примену Закона о ПДВ-у.

«Разрада електронског подношења података царинске документације је у току, а од децембра је планиран пробни рад на малом броју испостава и са малим бројем предузећа, како би од фебруара почела његова пуна примена», објаснио је Јеринић.

Он је додао да су са Пореском управом договорени сви детаљи размене података потребних за успешну контролу пореских пријава, а у вези примене Закона о ПДВ-у.

Управа царина је уз помоћ међународне организације ЦАФАО израдила систем анализе ризика који треба да омогући бржи проток робе и путника уз максимални ефекат у откривању и спречавању свих облика злоупотреба, навео је Јеринић и додао да је овај систем један од најразвијенијих у југоисточној Европи.