Завршена јавна расправа о Нацрту закона о порезу на додату вредност

Састанком са привредницима Војводине у Новом Саду, јуче је завршена једномесечна јавна расправа о Нацрту закона о порезу на додату вредност, коју је организовало Министарство финансија и економије Србије, у сарадњи са Привредним коморама.

Привредници, економски стручњаци, удружења, ревизори, адвокати и књиговође из целе Србије имали су прилику да дају примедбе и сугестије на предложене законске одредбе о новом начину опорезивања, који се уводи 1.јануара 2004. године.

Учесници у јавној расправи, измедју осталог, сматрају да би требало смањити предвиђену пореску стопу ПДВ-а, предвидети краћи рок за враћање средстава од Пореске управе,
додатне мере за финансирање производње, више пореских стопа,
ослобађање од плаћања ПДВ-а опреме која се увози, уџбеника и делатности из области културе. Привредници сматрају да би увођење ПДВ-а требало повезати са увођењем регистар каса са фискалном меморијом и да би јавну расправу требало продужити до краја године.

Све примедбе и сугестије из јавне расправе упућене су Министарству финансија и економије Србије, које ће припремити Предлог закона и упутити га Скупштини Србије на разматрање и усвајање средином септембра.