Запосленима у савезној администрацији надокнада од 24 плате у замену за напуштање радног места

Скоро 2.000 од 10.350 запослених у савезној администрацији се одазвало понуди владе да узме надокнаду од 24 плате и напусте радна места. Право на отпремнину имали су сви запослени у савезним органима, организацијама и министарствима, осим изабраних лица.

Онима који су се за то определили, отпремнина у износу од око 6.000 евра биће исплаћена по потписивању споразума и пошто Савезна Скупштина изгласа ребаланс овогодишњег буџета из којег ће бити обезбеђене паре.

Према речима Божидара Ђелића, министра финансија – Негде око 4.000 би требало да постану радници републичког нивоа, оно што је била Савезна управа царина у склопу савезног министарства финансија, а биће Српска управа царина у склопу Српског министарства финансија. Ту је неких 2.500 људи и СУКО значи Управа за контролу летења која ће исто постати српска према садашњем нацрту и која исто вуче неких 1.000 људи.

На републички ниво ће прећи и Девизни инспекторат, Комисија за спречавање прања новца, Комисија за хартије од вредности и финансијско тржиште.