Започела реализација Програма Европске заједнице Фискалис 2013 и Царина 2013

У Бриселу је крајем септембра одржан заједнички Информативни састанак у вези са учешћем Пореске управе Републике Србије и Управе царина у програмима Европске заједнице «Фискалис 2013» и «Царина 2013». Састанак је организовао Генерални директорат за порезе и царинску унију (DG TAXUD) у сарадњи са Мисијом Републике Србије при Европској Унији.

Делегацију Републике Србије чинили су представници Пореске управе Зоран Васић, помоћник директора Пореске управе за образовање и комуникацију и Ивана Пајкић, национални координатор за Програм «Фискалис 2013», представник Управе царина Биљана Мустапић Момчиловић, начелник Одељења за међународну царинску сарадњу и ЕУ интеграције и Милена Будимировић, саветник у Мисији Републике Србије при Европској унији.

Делегацију је примио Централни тим DG TAXUD за управљање програмима који је представнике Републике Србије упознао са свеукупним и посебним циљевима оба програма, начином њиховог спровођења, финансирањем, постигнутим резултатима, компонентама годишњег програма рада, IT активностима, акционим планом и заједничким акцијама.

Потписивањем Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Европске заједнице о учешћу Републике Србије у програмима Европске заједнице «Фискалис 2013» и «Царина 2013», Пореска управа и Управа царина започињу активно учешће у активностима програма, који су намењени не само земљама чланицама Европске Уније већ и земљама потенцијалним кандидатима и трећим земљама у циљу јачања њихових административних капацитета у процесу приступања Европској унији. У програмима учествује 27 земаља Европске Уније, Хрватска, Турска и Македонија.

Циљ Програма Фискалис је унапређење сарадње пореских администрација ради опорезивања роба и услуга у складу са националним и пореским законодавством Европске заједнице, унапређење правилног функционисања пореских система на унутрашњем тржишту јачањем сарадње земаља учесница и њихових администрација и активно укључивање у процес сузбијања међуграничних пореских превара.