Заједнички рад на унапређењу сарадње централне власти са локалним самоуправама у области планирања буџета и финансијској контроли

Министарство финансија је, уз подршку Швајцарске Владе (Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ) и Програма за развој Уједињених нација (УНДП), организовало данас консултативни састанак са представницима локалних самоуправа у циљу јачања сарадње централне власти са локалним самоуправама у области планирања буџета и финансијској контроли.

На првом у низу консултативних састанака који ће се организовати у регионалним центрима у Србији, посебна пажња усмерена је на пoбoљшaњe упрaвљaњa и кoнтрoлe кoришћeњa jaвних средстава, јачање управљачке одговорности и циљно планирање јавних средстава. Представници Министарства финансија
упознали су представнике локалних самоуправа са актуелним реформама у области јавних финанисија, планирањем јавних средстава и увођењем финансијског управљања и контроле интерне ревизије.

Државни секретар у Министарству финансија, Милован Филимоновић истакао је да је циљ састанка појашњење захтева који су прописани Законом о буџетском систему и давање смерница за припрему програмског буџета, увођење финансијског управљања и контроле, као и успостављање функције интерне ревизије, на основу примера добре праксе. Он је објаснио да је интерна контрола у јавном сектору важан елемент реформе управљања јавним финансијама и да зато руководиоци јединица локалне самоуправе имају кључну улогу у овом процесу, када је реч о предузимању мера и лидерства на успостављању, одржавању и раду система. Филимоновић је позвао представнике локалних самоуправа на активно учешће у будућим скуповима по регионалним центрима, нагласивши да само заједничким радом можемо унапредити сарадњу од општег и заједничког интереса, а самим тим и управљање јавним средствима.

Састанак челника и представника локалних самоуправа са представницима ресорних министарстава је прилика да се, кроз активну дискусију, дају
неопходна појашњења и препоруке у вези са испуњењем законских обавеза на уређењу система планирања и контроле коришћења јавних средстава. Састанку су присуствовали и државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Иван Бошњак, државни секретар у Министарству одбране, Зоран Ђорђевић, помоћник министра финансија задужен за Сектор буџета, Мирјана Ћојбашић и Горан Цвејић.