За конфузију око наплате пореза крив претходни систем обрачуна

Министарство финансија и економије Владе Републике Србије и Пореска управа саопштили су данас да је до проблема приликом наплате пореза грађана дошло због досадашњег лошег начина убирања пореза, због кога велики број грађана није имао прави увид у своја дуговања. Због насталих проблема и непријатности, Министарство и Пореска управа извињавају се грађанима.

По први пут свим обвезницима достављене су уплатнице са одштампаним новим бројем уплатног рачуна и позивом на број, ради лакшег плаћања пореза на имовину. У претходним годинама било је проблема са књижењем уплата грађана, тако да је сада констатовано да у великом броју случајева порески обвезници нису знали колики је њихов дуг. На достављеним уплатницама обухваћен је и заостали дуг са каматом и аконтација прве рате пореза за 2003. годину, каже се у саопштењу.

Уколико порески обвезник није измирио уплату прве рате за ову годину, потребно је да једну четвртину пореске обавезе утврђене решењем за 2002. године измири одмах.

У циљу превазилажења проблема Министарство финансија и економије даће предлог Влади Србије да на следећој седници пропише погодности грађанима за одлагање измирења пореског дуга из претходних година.

„За евентуално споран дуг из претходних година, позивамо обвезнике да у времену између 1. марта и 15. априла 2003. године дођу у филијалу или експозитуру Пореске управе са уплатницама из претходног периода и да изврше сравњење“, саопштавају Министарство и Управа, уз обећање да ће Пореска управа, модернизацијом информационог система и бољом комуникацијом са грађанима, постати ефикасан јавни сервис.