Вујовић: Реформе значајно побољшале фискалну позицију Србије

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је на конференцији Јуромани у Бечу да је Србија од средине прошле године значајно поправила своју фискалну позицију и смањила учешће дефицита у бруто друштевном производу.

„Највећа побољшања се очекују у наредној години, ако наставимо да на томе радимо”, рекао је министар.

Вујовић је рекао да је циљ владе да нађе идеалну комбинацију монетарне и фискалне политике која ће помоћи да се изађе из лоше ситуације.

“Видели сте последње пројекције НБС. Очекује се да инфлација постепено пређе доњу линију коридора циљане инфлације од четири одсто плус, минус 1,5 одсто, односно да пређе линују од 2,5 одсто и да се ту негде стабилизује”, навео је Вујовић.

Министар је рекао да Србија има веће могућности да оствари раст од оног који се пројектује у програму Међународног монетарног фонда, и да то зависи и од решења за Железару Смедерево, хемијског комплекса, али и других фирми укључујући и оне на списку Агенције за приватизацију.

извор Танјуг