Вујовић: Дефицит дупло мањи од планираног

Министар финансија Душан Вујовић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекао да је планирана висина прихода била 23 милијарди динара, а да је остварено скоро дупло више.

„Остварили смо преко 42 милијарде непореских прихода. Ту удео имају и јавна предузећа која су крајем 2014. тражила да дивиденде уплате у наредној години. То је било планирано“, рекао је министар Вујовић.

Консолидовани дефицит у првом кварталу
требало је да буде око 56 милијарди динара, што јесте ниже него претходних година. Процењује се да ће коначан салдо бити два и по пута мањи од планираног, односно да ће уштеда бити већа од 30 милијарди динара.

Пре свега, рекао је, повећана је наплата бруто домаћег, али и увозног ПДВ-а.

„Од септембра се бележи побољшање уплата ПДВ-а и то је резултат рада, већег степена смањења сиве економије и вишег степена диспциплине“, каже министар.

Бољи су приходи и од акциза. За око 3,5 милијарде динара већи су него претходне године, односно за 5,5 одсто већи него што је министар планирао.

„Чини ми се да се потрошња не смањује, људи троше и ПДВ од потрошње се повећава“, каже Вујовић и истиче да је то, у добром делу, знак побољшања економске дисциплине и тренда.

Вујовић очекује и већи удео ПДВ-а и непореских прихода у укупним приходима.

„Очекујем да ћемо наплаћивати више“, додао је министар.

Министар истиче да се „по јутру дан познаје“ и да је највећа брига била како ће се програм наплате одразити у првих неколико месеци. Додао је да очекује врло добре резултате на ревизији програма.

Упитан да ли је реално да се плате и пензије повећају у јесени, као што је најавио премијер, Вујовић је рекао да је могуће да се за то створе услови.

„Ако овако наставимо у другом и трећем кварталу, фонд ће сигурно тражити ревизију програма, и то ће значити и разматрање могућности за ревизију плата и пензија“, каже министар.