Вујовић: Да наредну годину завршимо са фискалним суфицитом

“Уколико се оствари виши привредни раст и боља динамика прихода, лако бисмо могли 2017. да завршимо са фискалним суфицитом”, оценио је министар финансија Душан Вујовић у интервјују за новогодишњи троброј „Блица“.

“Три највећа успеха у 2016. су фискални дефицит – три пута нижи од планираног, јавни дуг, који је почео да пада, затим раст БДП од 2,7 одсто који је значајно виши од планираног, као и то што је скупштини предложен будззет за 2017. са историјски најниззим дефицитом од 0,6 одсто БДП”, каже Вујовић.

Говорећи о жељама за 2017. годину, Вујовић је навео да су то нова запосленост и економски раст за виши стандард грађана, да коначно завршимо структурне реформе и решимо питање губиташа, као и да транформишемо Пореску управу.

На питање може ли повећање платра у јавном сектору и пензија у 2017. поново угрозити тек успостављену стабилност српских финансија, Вујовић каже да не може ако се то ради са дужном пажњом, на основу остварених резултата и у реалним и одрживим фискалним оквирима.

„Повећања са којима смо ушли у припрему буџета за 2017. то најбоље показују. Ако током наредне године остваримо динамичнији раст БДП-а, већу запосленост и спроведемо неопходну рационализацију у јавном сектору , створиће се више него довољно простора за реални раст плата у јавном сектору и пензија без угрожавања фискалне позиције у наредним годинама, чак и уз могуће смањење пореза и доприноса на плате“, каже Вујовић.

„Суштина је да економски раст заснован пре свега на новим радним местима у приватном сектору обезбеди довољно снажну основу за алиментирање солидних пензија и плата у јавном сектору у оквирима предвиђеним Законом о буџетском систему (11 одсто БДП за пензије и осам одсто за плате)”, поручио је Вујовић.