Влада утврдила неколико закона из области пореза и правосуђа

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници и упутила Скупштини Србије на усвајање по хитном поступку четири пореска закона који омогућавају финансирање усвојеног буџета, четири предлога закона из области правосуђа, а ради остварења циљева Владе Србије у борби против криминала данас су утврђена и два предлога закона којима се ова област додатно санкционише. На седници је усвојена и Уредба о посебним условима и начину увоза и прераде нафте и нафтних деривата.

Предлогом закона о републичким административним таксама, ове таксе усклађују се први пут после 1998. године и уводе се таксене марке као средство плаћања.
Предлогом закона о изменама закона о акцизама предлаже се повећање акцизе за 2,50 динара по литру за моторни бензин, односно 1,53 динара по литру за дизел гориво. Ова промена акциза неће се одразити на повећање цене за потрошаче.
Предлог закона о изменама и допунама закона о порезу на добит предузећа неопходан је ради усклађивања са новим Законом о рачуноводству и међународним рачуноводственим стандардима. Овим законом омогућава се директна и ефикасна примена ослобађања плаћања пореза на добит предузећа у периоду од 10 година за улагања која прелазе 600 милиона динара и отварање више од 100 нових радних места.
Предлогом закона о изменама и променама закона о порезу на финансијске трансакције, замениће се стопа пореза на финансијске трансакције пропорционалном стопом од 0, 22 одсто и смањити пореско оптерећење за све налоге до 5 милиона динара.
На данашњој седници, Влада Србије утврдила је и четири предлога закона из области правосуђа:
– Предлог закона о изменама и допунама Закона о Високом савету правосуђа којим се предвиђа да јавног тужиоца бира Народна скупштина на предлог Владе, а да заменика јавног тужиоца именује Влада на предлог министарства надлежног за правосуђе.
– Предлог закона о изменама и допунама закона о јавном тужилаштву којим се предлаже да функција заменика јавних тужилаца не буде стална, већ да их именује Влада на осам година, при чему само функција јавног тужиоца остаје стална.
– Предлог закона о изменама и допунама кривчног закона СРЈ и Предлог закона о изменама и допунама кривичног закона Републике Србије, којима се пооштрава казнена политика у циљу спречавања пораста криминалитета. Изменом кривичног закона СРЈ мења се његов назив у Општи кривични закон и уводи се као споредна казна конфискација имовине за кривична дела са елементом организованог криминала. При изрицању казне за лице које је учинило више кривичних дела може се изрећи јединствена (кумулативна) казна затвора.
Ради остварења циљева Владе Републике Србије у борби против криминала данас су утврђена и два предлога закона којима се ова област додатно санкционише:

– Предлог закона о измени Закона о оружју и муницији, којим се предвиђа повећање казне затвора за кривично дело неовлашћеног набављања, држања, ношења, израде, размене или продаје ватреног оружја, муниције или експлозивних материја.

– Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала
На седници је усвојена и Уредба о посебним условима и начину увоза и прераде нафте и нафтних деривата која ће ступити на снагу 1. маја и којом се предвиђа потпуна либерализација увоза сирове нафте. Компаније које су регистроване за обављање ове делатности слободно ће моћи да увозе овај енергент и да га прерађују у домаћим рафинеријама под једнаким условима. Увозници нафте мораће да плате фиксну прерађивачку цену, која омогућава обнову и модернизацију рафинеријских капацитета, наводи се у саопштењу Владе Републике Србије.