Влада усвојила три закона из области финансија

Министар финансија Млађан Динкић навео је да је Влада данас усвојила три закона из области финансија, и то Предлог закона о царинској тарифи, Предлог закона о изменама и допунама Царинског закона и Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама.

Он је истакао да се законом о царинској тарифи мењају царинске стопе које се усклађују са новим стандардом ЕУ, такозваним стандардом ХСЦ1000/2002, чиме се стичу услови да отпочнемо преговоре о стабилизацији и придруживању са ЕУ.

Број тарифних позиција повећава се са 8543 на 10268, што значи да се робе групишу у већи број тарифних ставова и на тај начин се адекватније третира њихов увоз, рекао је Динкић и додао да се овим документом повећава царинска стопа за 175 производа, док ће за 162 бити смањена.

Производи код којих су стопе биле смањене након усвајања Акционог плана хармонизације економског система са Црном Гором биће повећане, док ће царинске стопе неких сировина које су непотребно биле повећане бити смањене, објаснио је министар.

Он је напоменуо да ће царинске стопе бити повећане за 175 производа код којих је увоз у прошлој години учествовао са око 700 милиона долара и додао да су то углавном производи широке потрошње.

Царинска стопа за брашно биће повећана са 5 на 20 одсто у циљу заштите домаћих млинско-пекарских индустрија, указао је Динкић и нагласио да ће такође бити повећане стопе за неке врсте воћа и поврћа које се производе код нас, док ће у договору са ЕУ бити снижена стопа за агруме.

Министар је навео да ће стопе бити повећане и код неких индустријских производа, као што су аутомобилске гуме, и то са 10 на 20 одсто, као и код производа дрвне индустрије.

Говорећи о ефектима промене царинских стопа, он је објаснио да просечна стопа сада износи 8,8 одсто, док ће овим променама она бити снижена на 8,71 одсто, што представља минимално снижење од 0,09 одсто.

Пондерисана царинска стопа ће и након промене износити као и сада 6,3 одсто, рекао је Динкић и напоменуо да после усвајања нове царинске тарифе имамо стартне позиције за преговоре са ЕУ и Светском трговинском организацијом (СТО), јер ће једна од кључних ствари у преговорима бити давање концесија, односно даље снижавање царина за одређене групе производа у одређеном периоду.

Објашњавајући измене и допуне Царинског закона, министар је нагласио да ће оне омогућити да грађани који живе у иностранству без плаћања царине увезу предмете за домаћинство, изузев моторних возила, док ће инвалидима одређене категорије бити омогућено да увезу моторна возила. Овим документом дефинисано је и то како се стиче звање царинског агента, а омогућава се и отварање „дутy-фрее“ продавница на аеродромима, додао је он.

Према његовим речима, поменутим законом Влади се дају овлашћења да може да повећава, односно смањује царинске стопе максимално до 50 одсто.

На овај начин бићемо много флексибилнији јер ће у преговорима са ЕУ и СТО доћи до потребе да се неке стопе коригују, а то неће морати сваки пут да прође процедуру у парламенту, навео је Динкић.

Он је оценио да је реално да наше царинске стопе више неће моћи да се повећавају, већ само да се снижавају, имајући у виду да ми имамо бесцарински извоз у земље ЕУ.

Током преговора са ЕУ и СТО мораћемо да снижавамо стопе да би у тренутку када уђемо у ЕУ оне износиле 0 одсто, указао је министар.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама уведена је новина да се код стицања држављанства не мора ићи у конзулат да се плати ова такса, већ се сви подаци, како би се процес убрзао, могу доставити писаним путем.

Уредбом о коришћењу подстицајних средстава за увођење и сертификацију безбедности хране у 2005. години, која је такође усвојена на данашњој седници на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Влада је предвидела да ће свим произвођачима који уводе стандарде за унапређење квалитета одобрити до 800.000 динара, при чему је за ову намену издвојено укупно 200 милиона динара.

Динкић је свим произвођачима упутио позив да што пре уведу ове стандарде и прецизирао да ће од 1. јуна следеће године они бити обавезни за оне који извозе месо, воће и поврће у ЕУ.

Такође, Влада је данас донела одлуку да додели једнократну помоћ од 120 милиона динара за петнаест хиљада људи у Крагујевцу којима је угрожен животни стандард, као и одлуку да из буџетског Фонда за Косово и Метохију обезбеди 10 милиона динара на име прибављања станова за интерно расељена лица у Косовској Митровици.

Према његовим речима, министар за капиталне инвестиције Велимир Илић обавестио је Владу о томе да у понедељак почиње изградња кућа и неопходне инфраструктуре у Јаши Томићу.

Министар финансија је истакао да гориво не може да поскупи у суботу, 28. маја, с обзиром на то да тек тада ступа на снагу Уредба о формирању цена деривата нафте.

Ова уредба предвиђа да након стицања услова за повећање цене горива Министарство рударства и енергетике тражи сагласност од министарстава финансија и трговине за промену цене, објаснио је он.

Министарство финансија сачекаће завршетак расправе у Скупштини Србије, која почиње у понедељак 30. маја, на којој је једна од тачака дневог реда и измена Закона о акцизама којом се предвиђа снижавање акциза на нафтне деривате, додао је Динкић.