Већа фискална самосталност за локалну самоуправу

На конференцији о Закону о буџетском систему, која је јуче одржана у Сава Центру, министар финансија и економије Божидар Дјелић истакао је да ће се применом новог закона ускладити финансијски систем локалне самоуправе са међународним стандардима у области јавних финансија. Овим законом је обезбеђена контрола над годишњим буџетом, предвиђено је увођење трезора и буџетске инспекције и прецизиран начин на који локалне самоуправе могу да се задуже код међународних институција.

Применом закона о обиму средстава у срединама које према потенцијалу не могу да испуне своје законске обавезе уступаће се део новца из буџета, објаснио је министар Дјелић и напоменуо да су управо средства за финансирање локалне самоуправе у прошлој и овој години забележиле реалан раст од око 30 одсто. Уз то, по новом закону већи проценат средстава локалне самоуправе долази из изворних или неограничених прихода, а само 19 одсто је органичено, и укључује средстава од пореза на промет и од пореза на зараде.


До краја јуна држава ће формирати предузеће за финансирање локалне инфраструктуре, чији ће већински власник бити општине. Београд је у ту сврху већ добио зајам од Европске банке за обнову и развој у износу од 60 милиона евра, а у току су и пројекти за Нови Сад, Ниш и Крагујевац. На наредној седници, републичка Скупштина усвојиће Закон о јавним набавкама, а до краја октобра биће припремљен и нацрт Закона о локалној самоуправи.