Увођење терминала за даљинско очитавање података

Увођење терминала за даљинско очитавање података, који се уграђује у већ постојеће фискалне касе, представља једну од новина прописану Законом о фискалним касама, саопштено је на данашњој конференцији за новинаре Министарства финансија.

Терминал за даљинско очитавање користи се за бежични
пренос података свих формираних дневних извештаја из фискалне касе, за задати период, до сервера у Пореској управи, а
преко ГПРС мреже мобилне телефоније (Мобилна телефонија Србије или Мобтел), објаснили су представници Министарства финансија и Пореске управе.

“На основу пренетих података биће лако утврдити ко од пореских обвезника није испоштовао своју законску обавезу, а самим тим ће се смањити потреба за непосредном контролом од стране Пореске управе”, рекла је Тања Ђелић, представник Министарства финансија.

Она је подсетила да је рок за увођење ГПРС уређаја, за прву групу пореских обвезника, био 31. март 2005. године, док је рок за другу групу пореских обвезника 30. јун 2005. године.

Продавци на пијачним тезгама и они чија делатност захтева честу промену места на којем се врши продаја добара, односно пружање услуга, нису у обавези да уведу терминал за даљинско очитавање података, додала је Ђелић.

Микан Радић, начелник одељења за регистре и фискализацију Пореске управе рекао је да прописане казне за неувођење терминала износе од 100.000 до милион динара за правна лица, од 5.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, а за предузетнике између 50.000 до 500.000 динара.

Према речима Маријане Караџић, из Пореске управе, предвиђена је и могућност забране обављања делатности до 60 дана.

Увођењем фискалних каса и терминала за даљинско очитавање података биће заокружен процес фискализације у Србији, што ће омогућити ефикаснију и рационалнију контролу пореских обвезника, закључено је на конференцији.

Информације о произвођачима и сертификованим уређајима, које објављује Завод за мере и драгоцене метале, порески обвезници могу наћи у Службеним гласницима од броја 43/05, а за све додатне информације могу се обратити на број телефона 011/ 3950-670.