Увођење ПДВ-а кључно за стабилни привредни систем

Увођење пореза на додату вредност (ПДВ) је модеран начин наплате пореза, усклађен са европским стандардима, који је неопходан за стварање стабилног привредног система, рекао је министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић.

Динкић је, образлажући овај предлог закона у Скупштини Србије, рекао да увођење ПДВ-а мотивише привреднике да уплаћују порез, уз напомену да ће он допринети смањивању сиве економије и њеном „добровољном превођењу у легалне токове“.

Он је истакао да је увођење пореза на додату вредност у свим земљама проширило пореску основицу и повећало пореске приходе, па су тако у Словенији у првој години порески приходи порасли за девет одсто, у Хрватској за 26, Македонији за 60, а у Црној Гори за 220 процената.

Министар финансија нагласио је да увођење ПДВ-а не значи нужно и повећање цена производа, што показују примери у Словенији и Црној Гори, где је инфлација опала и додао да цене основних животних намирница, попут хлеба, млека, брашна, шећера и јестивог уља, неће бити повећане, већ ће бити простора да ови производи појефтине за два одсто при постојећим трговинским маржама.

Динкић је подсетио на то да су порески обвезници сви они који су у претходној години остварили промет већи од два милиона динара и објаснио да ће обвезник имати право на повраћај разлике уколико је уплатио износ већи од обавезног, за шта је доказ фискални рачун.

Предлогом закона о ПДВ-у уводи се општи порез на потрошњу, који ће се обрачунавати и плаћати на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета, као и на увоз добара. Општа стопа ПДВ-а, који ће заменити постојећи порез на промет, износиће 18 одсто, а посебна осам процената.

Посебна стопа плаћаће се на промет или увоз добара у која спадају хлеб, млеко, шећер, јестиво уље, свеже воће, поврће, месо, риба, јаја, лекови са листе, нека медицинска помагала, ђубрива, семе, уџбеници, новине, огревно дрво, хотелске и комуналне услуге.

Основицу код промета добара и услуга чиниће њихова набавна цена у моменту промета, а код увезене робе вредност ће се утврђивати на основу царинских прописа.

Законом су предвиђене пореске олакшице, као и пореска ослобађања, али и оштре казне за пореске прекршиоце, поновио је Динкић и истакао да овакав начин опорезивања има за циљ смањивање обима сиве економије, као и хармонизацију пореске политике са Црном Гором и стандардима Европске уније, али и повећање степена наплате пореза на потрошњу, што ће довести до повећања буџетских прихода.

Одредбе овог закона примењиваће се од 1. јануара наредне године, када ће престати да важи Закон о порезу на промет.