Уведен информациони систем управљања финансијама

Управа за трезор Србије увела је информациони систем за управљање јавним финансијама вредан 14 милиона евра, који ће омогућити уштеде у буџету, изјавио је данас на конференцији за новинаре директор те управе Иван Маричић. Он је рекао да ће примена новог система омогућити ефикаснију контролу и већу транспарентност трошења средстава пореских обвезника и побољшати управљање јавним дугом Србије, који износи 8,8 милијарди евра.
Управа за трезор Србије увела је информациони систем за управљање јавним финансијама вредан 14 милиона евра, који ће омогућити уштеде у буџету, изјавио је данас на конференцији за новинаре директор те управе Иван Маричић. Он је рекао да ће примена новог система омогућити ефикаснију контролу и већу транспарентност трошења средстава пореских обвезника и побољшати управљање јавним дугом Србије, који износи 8,8 милијарди евра.

"Систем омогућава електронско повезивање буџетских корисника и издавање налога за плаћање ", казао је Маричић и додао да је до сада на информациони систем повезано 110 буџетксиих корисника и 145 филијала Управе за трезор. Према његовим речима, у наредне две године биће завршено увођење система повезивањем још 3.500 индиректних буџетских корисника, као што су школе или болнице, што ће увести већу дисциплину корисника и смањење јавне потрошње.

Директор програма Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) у Србији Кристос Гофас казао је да је увођење система започето у 2006. години као део програма помоћи ЕУ за реформу система јавних финасија у Србији вредног 35 милиона евра. "Србија ће новим системом повећати ефикаснот и транспарентност управљања јавним финансијама и приближити се стандардима ЕУ", истакао је Гофас.

Информациони систем управљања финасијама развила је и применила америчка компанија Хјулит-Пакард. Директор те компаније у Србији Слободан Радић изјавио је да систем примењен у Србији обухвата извршење буџета, управљање јавним дугом и унапређење рачуноводства сличан решењима која је та компанија применила у другим европским земљама. Он је истакао да је безбедност система на изузетно високом нивоу, пошто поседује све елементе хардверско-софтверске заштите.