Утврдјени нови предлози закона

Влада Републике Србије утврдила је на данашњој седници следеће прописе: Предлог закона о финансирању политичких партија .
Почетком следеће недеље поменути предлози, заједно са Предлогом Царинског закона ће се наћи на дневном реду заседања Скупштине Србије.

Предлогом закона о финансирању политичких партија
политичка странка мора да има рачун за средства којим финансира редовне активности, али и посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање. Ђелић је рекао да је политичка странка обавезна да води евиденцију о пореклу, висини и структури прихода и расхода, као и евиденцију о прилозима и имовини. Партија је обавезна и да подноси завршни рачун и годишњи извештај о прилозима и имовини Одбору за финансије Скупштине Србије, који тај извештај потом ставља на увид јавности.

Предлогом закона о НБС обезбеђена је независност ове финансијске институције, а члан 2. став 2. и 3. прописују да је „Народна банка Србије самостална и независна у обављању функција утврђених овим и другим законом и за свој рад одговорна је Народној скупштини Републике Србије. Народна банка Србије у обављању својих функција неће примати нити тражити упутства од државних органа и других лица“.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о акцизама , како је рекао Ђелић, укида се акциза на домаће вино, со, злато и још неколико мањих производа, што представља усаглашавање акцизне политике са Црном Гором. Промена акцизне политике везане за цигарете омогућиће заштиту домаће производње и давање јаког подстицаја иностраним произвођачима да производњу међународних марки цигарета лоцирају у Србији.

Предлог царинског закона је кључни закон за хармонизацију Србије и Црне Горе са европским стандардима, рекао је Министар Ђелић и додао да је закон урађен у сарадњи са европским експертима, и да омогућава ефикасно организовање управе и спровођење поступка царињења.

Према његовим речима, битна новина у овом предлогу закона је то што се цариницима дају овлашћења да провере могу да обављају на целој територији Србије, а не само на граници. Тиме ће се избећи могућност злоупотреба, као што је био случај са шећером, када је Србија изгубила преференцијале на извоз шећера.