Усвојена Одлука o одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине

Влада Републике Србије је на седници од 29. децембра 2012. године усвојила Одлуку о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине. Одлуком се утврђује роба (опрема) на коју се не плаћају увозне дажбине, као и рокови и услови за остваривање права за ослобођење од плаћања увозних дажбина.

Ова одлука се разликује од Одлуке о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС”, бр. 27/10 и 48/10) која се примењује до 31. децембра 2012. године по томе што је конципирана на начин да је нова опрема у тачки 2. опредељељена по тарифним ознакама (409 тар. ознака), чиме се прецизније утврђује роба за коју ова повластица важи и на тај начин постиже већа правна сигурност. У свему осталом се преносе одредбе претходне одлуке.

Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 124/12, а примењује се од 1.јануара 2013. године.