Усвојена Царинска тарифа за 2019. годину

На седници Владе одржаној 29. новембра 2018. године усвојена је Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2019. годину. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 97/18 од 13. децембра 2017. године.

Овом уредбом национална Царинска тарифа усклађена је са Хармонизованим системом назива и шифарских ознака робе Светске царинске организације (верзија XC2017) и Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2019. годину.

Ова уредба обухвата и стопе, односно износ царине утврђене Законом о Царинској тарифи, односно закљученим споразумима о слободној трговини примењене на усклађену номенклатуру.

Уредба ће се примењивати од 1 . јануара 2019. године.