Усвојена Царинска тарифа за 2017. годину

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину усвојена је на седници Владе одржаној 29. новембра 2016. године.

Овом уредбом национална Царинска тарифа усклађена је са Хармонизованим системом назива и шифарских ознака робе Светске царинске организације (верзија ХС2017) и Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2017. годину.

Уредба обухвата и стопе, односно износ царине утврђене Законом о Царинској тарифи, односно закљученим споразумима о слободној трговини примењене на усклађену номенклатуру.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“ а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Садржај Уредбе могуће је прочитати ОВДЕ.