Усвојен ребаланс буџета

Посланици Скупштине Србије усвојили су вечерас Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему и Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2006. годину. Према ребалансу овогодишњег буџета, укупни приходи буџета износе 521,3 милијарде динара, расходи 505,8 милијарди динара, што значи да ће суфицит у буџету износити 15,5 милијарди динара. За исплате буџетских корисника намењено је 446,7 милијарди динара, а 33 милијарде динара за капиталне издатке у оквиру Националног инвестиционог плана.

За овај план, који ће се финансирати и задуживањима у иностранству и донацијама, у овој години биће обезбеђено 35,2 милијарде динара, а у наредној години за те намене ће се издвојити 107,2 милијарде динара. Издаци за капиталне инвестиције повећани су три пута у односу на првобитни план и чине 12 одсто буџета. Исплате организацијама обавезног социјалног осигурања из буџета биће 122,6 милијарди динара и веће су за 5,5 милијарди динара у односу на првобитни план. За отплату главнице јавног дуга Србије издвојиће се 34,7 милијарди динара.

Запослени који плате примају из буџета ове године ће добити повишицу не мању од 15 одсто, плате у универзитетском образовању биће повећане за 31 одсто, у МУП-у за 26,7 одсто, док ће млађим државним службеницима бити увећане за 61,7 одсто. Изменама Закона о буџету за ову годину први пут је уведено вишегодишње планирање капиталних издатака, и то на период од две године, како би се постепено прешло на систем програмског буџета.

Скупштина Србије вечерас је дала сагласност на одлуке о изменама финансијских планова за 2006. годину Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање.

За измене и допуне Закона о буџету гласао је 131 од 132 присутна посланика, док је за измене Закона о буџетском систему гласало 128 посланика, а нису гласала 4 од 132 присутна.