Усвојен предлог Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2008. годину и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину

Влада Републике Србије на седници одржаној 2. октобра 2008. године усвојила је предлог Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2008. годину и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину.

Прeдлогом Закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије утврђују се укупни приходи Републике Србије у износу од 650,174.3 милиона динара, укупни расходи и нето позајмице 695,959.1 милион динара, док дефицит износи 45,784.7 милиона.

Министарка Драгутиновић је истакла да је учешће прихода у БДП-у повећано за 0,4%, расхода за 0,6%, а дефицита за 0,2%. “Повећање експанзивности фискалне политике кроз ребалaнс није значајно, али је реализовано у условима високе тражње и прегрејане привреде, а неопходно је већ од 2009. године почети заокрет у правцу смањења учешћа јавне потрошње и фискалног дефицита у БДП-а”, истакла је Диана Драгутиновић.
Влада Републике Србије на седници одржаној 2. октобра 2008. године усвојила је предлог Закона о изменама и допунама закона о буџету за 2008. годину и Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину.

Прeдлогом Закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије утврђују се укупни приходи Републике Србије у износу од 650,174.3 милиона динара, укупни расходи и нето позајмице 695,959.1 милион динара, док дефицит износи 45,784.7 милиона.

Министарка Драгутиновић је истакла да је учешће прихода у БДП-у повећано за 0,4%, расхода за 0,6%, а дефицита за 0,2%. “Повећање експанзивности фискалне политике кроз ребалaнс није значајно, али је реализовано у условима високе тражње и прегрејане привреде, а неопходно је већ од 2009. године почети заокрет у правцу смањења учешћа јавне потрошње и фискалног дефицита у БДП-а”, истакла је Диана Драгутиновић.

На конференцији за новинаре у Влади Републике Србије, Министрка финансија Диана Драгутиновић је изјавила да су приоритети нове Владе убрзање изградње инфраструктуре, финансијски подстицаји за стратешке инвестиције, побољшање положаја пензионера, финансијска помоћ таленима и др. Део приоритета је већ формализован кроз прописе и уговоре као што су Уредба о ванредном повећању пензија, Уговор са ФИАТ-ом, Уговори за извођачима радова на инфраструктурним објектима, Уредба о талентима.

Министарка финанија Драгутиновић је нагласила да би евентуални покушај да се реализују сва предизборна обећања и сви захтеви буџетских корисника и интересних група имао за последицу значајно повећање фискалног дефицита, док је мало вероватно да би такав дефицит могао да се финансира јер су очекивани приходи од приватизације скромни, домаће финансијско тржиште неразвијено, окончање кризе на светском тржишту финансијском тржишту није на видику, а кредитни рејтинг Србији низак, док би у случају овакве политике био још нижи.

Диана Драгутиновић је навела да у наредном периоду није могуће смањење важнијих пореских стопа, док ће се у оквиру процеса придуживања ЕУ Србије у наредне 2- 3 године изгубити приходе од царина у износу од око 1% БДП-а.

Као макроекономски оквири за одрживу фискалну политику у 2009. години, Диана Драгутиновић је навела смањење консолидоване јавне потрошње са 45,4% БДП-а у 2008. години и смањење на 44,3% у 2009. години; затим, смањење фискалног дефицита на 2,7% БДП-а у 2008. години на испод 2% БДП-а у 2009. години. Такође је значајна промена структуре јавне потрошње у правцу раста учешћа јавних инвестиција (Коридор 10 и др.), као и унапређење управљања јавном потрошњом и наставак реформи пореског система, као и сузбијање сиве економије.

У 2009. години очекује се реални раст масе плата од око 2%, док се процењује да ће доћи до смањења расхода за робе и услуге са 7,2% БДП-а у 2008. години на 6,7% у 2009. години, као и смањења учешћа субвенција у БДП-у са 2,8% у 2008. години на 2,6% БДП-а у 2009. години. Очекивана су и смањења буџетских позајмица и докапитализација са 0,9 у 2008. години на 0,7% у 2010. години, али и преусмеравање уштеда на субвенцијама, позајмицама и докапитализацијама на јавне инвестиције, првенствено на Коридор 10.