Усвојен Предлог закона о буџету РС

усвојен је јуче на седници Владе. Овим Предлогом обухваћени су и финансијски планови републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање запослених, пољопривредника и самосталних делатности, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање за ову годину.

Скупштини Србије на разматрање су упућени и Предлог закона о престанку важења закона о порезу на фонд зарада, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним приходима и јавним расходима, Предлог закона о изменама Закона о локалној самоуправи и Предлог закона о обиму средстава и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде и порезу на промет у 2004. години.