Усвојен Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020

Влада Републике Србије усвојила је Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од децембра 2015. до децембра 2017. године.

Да би реформе биле још ефикасније, у складу са Законом о планском систему, у изради је ревизија Програма и пратећег акционог плана, у ком учествује и цивилни сектор.

Основни циљ Програма реформе управљања јавним финансијама је унапређење процеса припреме и извршења буџета, уз смањење нивоа јавног дуга, као и јачање финансијског управљања и контроле и унапређење процеса ревизорске контроле.

Програм прати буџетски циклус у целини, са циљем да допринесе бољем повезивању извршења буџета са различитим политикама Владе, тиме доприносећи повећању транспарентности.

Управљање јавним финансијама је од суштинског значаја за процес европских интеграција и повезан је са неколико преговарачких поглавља, од којих је већина отворена (поглавље 5 – Јавне набавке, 29 – Царинска унија и 32 – Финансијски надзор).

У периоду од децембра 2015. године, када је почео да се примењује Програм реформе управљања јавним финансијама, до децембра 2017. године, најзначајнији напредак остварен је унапређењем кредибилитета макроекономских прогноза, у спровођењу вишегодишњег програмског буџетирања на свим нивоима власти, побољшањем стратешког и законодавног оквира за спровођење финансијске контроле у јавном сектору, као и побољшањем прописа и процедура за јавне набавке.

Остварен је значајан напредак у постизању резултата предвиђених Програмом, у поменутом периоду од 2015. до 2017. године, што потврђују и статистички подаци који показују да је око 50% планираних реформских активности у потпуности спроведено.