Усвојен буџет за наредну годину

Скупштина Србије усвојила је данас буџет за наредну годину, који предвиђа дефицит од 121,9 милијарди динара, односно 3,3 одсто бруто домаћег производа. Ове године је, први пут после дуго времена, тај најважнији финансијски закон усвојен на време.

Према усвојеном буџету, економска и фискална политика у 2013. години биће усмерена на макроекономску стабилност, убрзање привредног раста и успоравање пада запослености, смањење фискалног дефицита и успоравање раста јавног дуга и структурне реформе.

Процењује се да ће стопа реалног раста БДП у Србији у 2013. износити два одсто, а стопа инфлације 5,5 одсто. Умерен економски раст у 2013. очекује се на основу опоравка активности у већини сектора привреде и побољшања стања привреде земаља које су главни спољнотрговински партнери Србије.

Фискална консолидација у целини у 2013. заснива се на пореској реформи, ограниченом расту плата запослених у јавном сектору и пензија, уштедама кроз спровођење реформи и повећање ефикасности јавног сектора. Захваљујући мерама фискалне консолидације, дефицит републичког буџета у наредној години требало би да буде 3,3 одсто БДП, а консолидовани дефицит, који обухвата и буџете покрајине, локалних самоуправа и организација обавезног социјалног осигурања 3,6 одсто БДП, односно 132,3 милијарди динара.

Приходи републичког буџета планирани су на нивоу од 956,44 милијарде динара, а расходи од 1.078,32 милијарде. Порески приходи износе 837,1 милијарди, а непорески приходи и примања 103,3 милијарде, док остатак чине донације у износу од 1,2 милијарде динара.

Имајући у виду ефекте мера фискалне консолидације на остварење ребаланса буџета за 2012, на предложени буџет за наредну годину влада је уложила неколико амандмана, којима је пројекција пореских прихода за 2013. повећана за 10 милијарди динара, а код непореских прихода смањена за девет милијарди динара због мањих уплата дивиденди јавних предузећа.

Разлика од милијарду динара пренета је Министарству рада, запошљавања и социјалне политике на име материјалног обезбеђења породице и за дечје додатке. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања имају највеће учешће у структури укупних расхода и издатака од 302,87 милијарде динара.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић током расправе је објаснио да је планирано да дефицит буде смањен за више од 80 милијарди динара у односу на планирани дефицит републичког буџета у 2012. години и то због уштеда на расходној страни будући да ће приходи буџета у 2013. бити реално повећани за 4,8 одсто, а расходи смањени за 5,2 одсто у односу на ову годину.

Издаци за пољопривреду повећавају се на 4,5 одсто укупног буџета, а расходи за социјалну заштиту за осам милијарди динара, док су први пут после дужег времана већи и издаци за капиталне инвестиције – за четири милијарде динара.

Што се тиче субвенција за привреду, прекида се финансирање губиташа и неће бити више гаранција за ликвидност јавних предузећа као што су „Србијагас“ и „Јат ервејз“, а смањују се и субвенције за предузећа у реструктурирању, за пола милијарде динара и тај процес је ограничен до 30. јуна 2014. године. Динкић је додао да се смањује део субвенција за привреду, делом због завршетка пројекта „Фијат“ и због предузећа за реструктурирање.

Новац који ће из државне касе ићи у Војводини изазвао је највеће полемике током расправе о буџету, а Динкић је рекао да ће буџет те покрајине бити 8,4 одсто укупних пореских прихода буџета Србије – изнад прописаног минимума и да ће Војводина имати скоро 15 милијарди динара више него што је било предвиђено оригиналним буџетом за прошлу годину.

Међутим, покрајинске власти не слажу се са таквом рачуницом и тврде да Војводини неће припасти седам одсто републичког буџета, а посебно не три седмине за капиталне инведтиције, што је прописано уставом.

Покрајинске власти тврде да су републичким буџетом као приходи буџета Војводине утврђени трансфери из републичког буџета који су највећим делом намењени за финансирање надлежности Републике, као што су наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Војводине и наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Војводине.

Ти трансфери, како кажу, чине више од 66 одсто укупних средстава пројектованих у буџету Покрајине у 2013. години, што онемогућава да се три седмине покрајинског буџета распореди на финансирање капиталних расхода.

За буџет је гласало 138 посланика, против је било 69 посланика, а троје није гласало. Посланици ће рад наставити у понедељак, 3. децембра, обједињеном дебатом о неколико законских предлога, међу којима је и Предлог закона о јавним предузећима.