Усвојен буџет за 2015. годину

Посланици Скупштине Србије усвојили су јутрос Закон о буџету за 2015. годину којим су планирани приходи од 924,4 милијарде динара, а расходи 1.082 милијарде динара. За је гласало 160, против је било пет посланика.

У расходе буџета су први пут укључене државне гаранције, које су раније биле „испод црте“, са којима ће укупни мањак у републичком буџету бити 191,4 милијарде динара, што је око четири одсто бруто домаћег производа (БДП).

Изнад црте су пребачени расходи који се односе на отплату главнице за раније позајмица (30,7 милијарди динара) и на набавку финансијске имовине (2,1 милијарда динара), а не рачунајући те трошкове, буџетски дефицит би износио 158,6 милијарди динара.

Мањак консолидованог буџета износиће 231,9 милијарди динара, односно око шест одсто БДП.

Буџет за наредну годину је пројектован на основу прогнозе да ће у 2015. години пад БДП бити 0,5 одсто, а инфлација износити четири одсто, са одступањем плус или минус 1,5 одсто.

Буџетом је предвиђено и задуживање од 706,6 милијарди динара за потребе финансирања буџетског дефицита, набавку финансијске имовине и отплату главнице кредиторима.

Држава Србија ће у 2015. години дати гаранције за кредите јавних предузећа у износу до 81,72 милијарде динара, односно 681 милион евра.

Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 764,2 милијарде динара, од чега је наплата ПДВ-а 399,4 милијарде.

Од наплате акциза очекују се приходи од 215,7 милијарди, од чега је акциза на нафтне деривате 122,4 миљарде. По основу напалате царина приходи државне касе требало би да буду 29,2 милијарде динара.

Највећи издаци буџета за наредну годину биће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у вредности од 274,8 милијарди динара и за исплате плата у износу 241,2 милијарде динара.

Расходи државне касе за социјалну заштиту износиће око 126,2 милијарде динара.
Буџетске субвенције планиране су у износу од око 80,6 милијарди динара, а капитални издаци биће 49,2 милијарде динара.

Буџетом је за исплату отпремнина предвиђено више од 20 милијарди динара, а највише за запослене у предузећима у реструктурирању.

извор Танјуг