Успешно реотварање еврообвезнице Србија 2021

Влада Србије је на данашњем реотварању постојеће емисије еврообвезница Србија 2021, продала милијарду долара еврообвезница са приносом од 6,625 одсто, што је знатно ниже од 7,5 процената колико је износио принос на еврообвезнице које је емитовала предходна Влада у септембру прошле године. У односу на иницијалну стопу приноса, стопа на новоемитоване еврообвезнице је пала за 87.5 базних поена, што указује на смањивање ризика земље и поверење које инвеститори имају у економске мере нове Владе Републике Србије.

Влада Србије је планирала да на међународном тржишту емитује обвезнице у вредности од 750 милиона долара, али је продато више јер је тражња премашила очекивања.

Министар финансија и привреде Млађан Динкић истакао је да је тражња инвеститора за српским еврообвезницама износила више од четири милијарде долара, и да је око 200 инвеститора показало интересовање за српском новоемитованом хартијом.

Највећи део емитованих хартија су купили инвеститори из САД 70% где су и највећи инвеститори на тржишту доларских хартија од вредности, Велике Британије 19% и Европе 9%.

‘’Очекујемо да ће код следеће емисије еврообвезница цена бити још нижа, односно да ћемо се још јефтиније задуживати него до сада. То ће бити могуће када Влада усвоји буџет за 2013. годину којим ће буџетски дефицит бити преполовљен на 3,5% БДП-а, као
и након што објави план средњерочних структурних реформи које ће довести до смањења буџетског дефицита на свега 1 одсто у 2015 години. Циљ нам је да у наредном периоду убрзамо привредни раст и што више смањимо задуживање, а то је једино могуће кроз радикално смањивање буџетског дефицита”, рекао је Динкић.