Услови за примену новог Закона о играма на срећу

Министарство финанасија подсећа све приређиваче игара на срећу да су се, ступањем на снагу Закона о играма на срећу (Сл. гл. бр. 84) и објављивањем Правилника о изменама и допунама правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл. гл. бр. 85), стекли услови за примену новог закона.