Ускоро исплата једнократне помоћи пензионерима

Исплата једнократне помоћи пензионерима од по 5.000 динара почеће за неколико дана, када на снагу ступи Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

Изменама тог Закона, Министарство финансија биће у прилици да средства у висини од 1,5% буџетских прихода издвоји за намене које нису биле предвиђене Законом о буџету за 2010.годину и да тако обезбеди потребна средства за исплату помоћи пензионерима. Исплата помоћи пензионерима почеће чим ступи на снагу измењени Закон о буџетском систему, што значи да најстарији неће чекати ребаланс буџета.
Помоћ ће добити сви који примају пензију мању од 29.999,00 динара, а за ту намену је потребно око 6,9 милијарди динара.

Израда ребаланса буџета за 2010.годину је при крају и, када га буде усвојила Влада Републике Србије, биће прослеђен Скупштини на усвајање по хитном поступку.