Уручени сертификати туристичким водичима

Државни секретар у Министарству финансија и привреде, задужен за туризам Горан Петковић уручио је данас сертификате за туристичког водича онима који су забележили најбоље резултате на недавно полаганим испитима које је организовало Министарство финансија и привреде, сектор за туризам.

За полагање испита за туристичког водича и туристичког пратиоца у
2012. години, пријавило се укупно 750 кандидата, а од планираних 300 нових лиценци, сертификате за туристичке водиче добило је 164 пријављена кандидата који су на испиту положили свих 7 испита.

У циљу унапређења квалитета професионалних туристичких водича и туристичког пратилаца, изменом Правилника о програму и начину полагања стручног испита, више се не признају сертификати школа страних језика првенствено због неуједначеног нивоа
знања већ од сада сваки кандидат мора да говори најмање један од 6 светских језика (енглески, француски, руски, немачки, шпански и италијански).

Министарство финансија и привреде обезбедило је бесплатно полагање стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца, а наредни конкурс Министарство ће расписати на јесен текуће године.

У периду од 2006-2013 године, лиценцу је добило укупно 697 туристичка водича и 318 туристичких пратилаца.

Туристички водич јесте физичко лице које, по унапред утврђеном програму, пружа туристима услуге вођења, показивања и стручног објашњавања природних, културно-историјских, археолошких, етнографских, привредних и других знаменитости.