Уређењем својинских односа до ефикасне економије

Министар за економске односе с иностранством у Влади Републике Србије и координатор Министарства финансија Милан Париводић нагласио је да без јасног уређења својинских односа и ефикасног спровођења заштите права својине нема ефикасне економије.

Париводић је на отварању конференције „Тржиште некретнина у југоисточној Европи“, у организацији “Економист медија групе”, истакао да су то кључни елементи који су неопходни да би и Србија постала једна од економски успешних европских земаља.

Према његовим речима, Нови Устав је предвидео могућност за демонополизацију градског грађевинског земљишта, денационализацију и поставио модерне својинске односе. Министар је најавио да би у овој години требало донети законе о денационализацији и планирању и изградњи, својински законик, као и закон о јавној својини.

Предлог закона о денационализацији ће врло брзо бити представљен јавности јер је овај документ веома важан за европске интеграције, указао је Париводић и додао да би доношење новог закона о планирању и изградњи било неопходно како би процес добијања грађевинске дозволе мање трајао.