Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

docx

Упутство за припрему буџета

docx

Лимити 2019-2021. година

docx

Инструкција за обезбеђивање износа суфинасирања пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европске уније

pdf

БИС_Корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета

xlsx

Прилог 1 - Планирана средства за плате

docx

Прилог 2а - Образац КИ

docx

Прилог 2б - Образац КР

docx

Прилог 2ц - Обрзац КФ

xlsx

Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013 - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - АПВ

xlsx

Прилог 6 - АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Маркице

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 - Комисије и уговори