Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

pdf

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

pdf

Упутство за припрему програмског буџета

pdf

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

pdf

Техничко упутство

pdf

Планирани лимити за припрему буџета за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019.

xlsx

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2017. години

xlsx

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2017.-2019. године

xlsx

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

xlsx

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

xlsx

Прилог 8 - Агенције

xlsx

Прилог 9 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима