Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

pdf

Пропратни допис министра финансија

pdf

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину

pdf

Сумарна инструкција за унос елемената програмског буџета

pdf

Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се финансирају из билатералног програма помоћи Краљевине Норвешке Републици Србији за 2012. 2013. 2014. и 2015. годину

pdf

Инструкција за пројекте који се финансирају из европских фондова (ИПА)

pdf

Техничко упутство

xlsx

Прилог 1 - Преглед планираних средстава за плате у 2016. години

xlsb

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године

xlsb

Прилог 2а - Преглед капиталних пројеката у периоду од 2016.-2018. године за ЈЛС

xlsx

Прилог 3 - Преглед пројектних зајмова

xlsx

Прилог 4 - ИПА 2013. - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

xlsx

Прилог 5 - Средства буџета намењена за територију АПВ

xlsx

Прилог 6 - Средства буџета намењена за територију АП КиМ

xlsx

Прилог 7 - Средства остварена продајом доплатне поштанске марке

xlsx

Прилог 8 - Агенције