Управа царина редовно плаћа електричну енергију

Поводом написа у појединим медијима о дуговањима Управе царинa Министарства финансија Републике Србије, саопштавамо да су рачуни за новембар 2013. године на износе од 509.419,12 динара за управну зграду и 694.872,43 динара за зграду рачунског центра чија је валута плаћања била 20.12.2013. године, примљени у Управу царина 16.12.2013. године.

Како апликација за плаћање Управе за трезор, због завршетка пословне године и отварања буџета за идућу годину, није радила од 13.12.2013. до 9.1.2014. године, није постојала могућност да ти рачуни буду плаћени у року. Како су поменути рачуни унети у апликацију за плаћање првог дана по отварању Трезора, плаћени су 16.1.2014. године. (Напомињемо да je најхитније плаћање у Трезору пет радних дана према Правилнику о систему извршења буџета Републике Србије – члан 26, Службени гласник Републике Србије број 83/2010 и 53/2012.)

Управа царина, редовно измирује своје обавезе према повериоцима, па тако и према Електропривреди Србије, којој је у 2013. години по основу трошкова коришћења електричне енергије, платила 82.338.630,30 динара.