Укинуте четири таксе за регистрацију возила

Министарство финансија и привреде се, у име Владе Србије, извињава грађанима уколико су имали непријатности приликом регистрације возила, јер касни примена одредаба закона којима су укинуте таксе које омогућавају јефтинију регистрацију. Министарство финансија и привреде, преко Управе за трезор, свим грађанима којима су наплаћене укинуте таксе, новац ће вратити, а инструкција ће бити постављена на сајт Министарства финансија и привреде www.mfp.gov.rs , сутра током дана.

У суботу, 29. септембра, у
Службеном гласнику објављено је 27 закона, од којих су неки ступили на снагу 1.октобра, а неки ће ступити 8 дана по објављивању. Како се трајно укида 138 различитих такси и намета, у више различитих закона, на републичком и локалном нивоу, до кашњења у примени је дошло јер нису сва министарства на време доставила инструкције шалтерима на локалу.

Данас су ступили на снагу закони којима су укинуте таксе којима ће бити омогућена јефтинија регистрација аутомобила: захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаву возила (690 динара), за издавање саобраћајне дозволе и регистрационе налепнице (770 динара), као и комунална такса која је изменама закона ограничена. Реч је о изменама Закона о републичким и административним таксама и Закона о финансирању локалне самоуправе.

Законом о јавним путевима, предвиђено је и укидање накнаде за коришћење путева (690 динара), а та одредба ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику. Еколошка надокнада (500 динара) је раније укинута, на основу измене Уредбе.