У Србији могућ лизинг некретнина

Лизинг некретнина решен је у српском законодавству одредбама Закона о облигационим односима, члановима 567-588 и не постоје правне сметње за његово спровођење. У том смислу, а сходно одредбама поменутог Закона, постоје повезана правна лица лизинг кућа које послују на српском тржишту, а које се баве оперативним лизингом. То значи да је лизинг непокретности могућ и у Србији, али није регулисан Законом о финансијском лизингу, што је, вероватно, и изазвало забуну код оних који траже измене тог акта.

Дакле, члан 4 Закона о финансијском лизингу, чија се измена тражи, није сметња оперативном лизингу и такви уговори се могу склапати без измена постојећих закона. Уверени смо да потпуна и доследна примена одредаба Закона о облигационим односима, којима је регулисана купопродаја некретнина на лизинг, може да омогући раст инвестиција у грађевинарству, али и да помогне великом броју грађана Србије да реши свој стамбени проблем.

У том смислу, а у циљу ефикасне примене лизинга непокретности, сви заинтересовани, како из области грађевинске индустрије, тако и потенцијални корисници таквих услуга, могу се обратити компанијама које се баве оперативним лизингом.

Порески третман промета по основу уговора о оперативном лизингу, регулисан је Законом о ПДВ-у.

Подсећамо да је Министарство финансија, у години кризе, учинило значајне напоре предлажући одговарајућа законска решења која су омогућила да субјекти из финансијске индустрије што лакше преброде тешкоће у претходном периоду. Слична иницијатива Министарства финансија у области законодавства, али и опорезивања може се очекивати и у периоду пред нама који ће карактерисати усаглашавање са директивама ЕУ. То значи да ће главни задатак Владе Републике Србије и Министарства финансија бити усклађивање укупног српског законодавства и пореског система са правним тековинама и модерним решењима, а не удаљавање од тих решења.