У 2010-ој год повезан стаж за више од 98.000 радника

Влада Србије издвојила је из буџета у 2010.години 25,5 милијарди динара за повезивање радног стажа. Тиме је стаж повезан за укупно 97.777 радника у 331-ном предузећу, чиме је омогућено њихово пензионисање. Реч је о предузећима која су већински у власништву државе, која су у поступку припреме за приватизацију или су у поступку приватизације, а повезивање стажа односи се на период од 01.јануара 2004.године до 31.децембра 2009.године.

Средства која су предузећа добила из републичког буџета су бесповратна, јер су искоришћена за плаћање неизмирених обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у наведеном периоду. Та средства не могу да се искористе у друге сврхе, осим за решавања дуговања за доприносе.

Без овакве помоћи Владе Србије, та предузећа не би била у могућности да уплате заостале обавезе, што значи да би било онемогућено пензионисање радника који су испунили законске услове за одлазак у пензију.

Поред тога, још 6 предузећа је решило овај проблем по принципу задуживања. Тиме је омогућен одлазак у пензију за још 609 радника. Држава је позајмила потребан новац уз примену референтне каматне стопе, на 4 године и уз једногодишњи грејс период.