Сутра истиче рок за подношење пријава за ПДВ

Директор Пореске управе Владимир Илић подсетио је данас да 10. фебруара 2005. године истиче рок за подношење пореских пријава за ПДВ, за јануар текуће године.

Он је на конференцији за новинаре рекао да је до јуче, 8. фебруара, у јединицама Пореске управе, на територији Републике Србије, поднето укупно 532 пријаве, а да би, према подацима Пореске управе,
пријаву требало да поднесе око 16. 000 обвезника.

Илић је, такође, навео податак да је до 31. јануара
текуће године, поднето укупно 115.596 појединачних пореских пријава за исплатиоце зарада на територији Републике Србије.

«Након обраде ових пријава, 15. марта ће сви грађани који имају годишњи приход изнад, законом прописаног цензуса, бити у обавези да поднесу пријаву за порез на доходак грађана» објаснио је Илић и додао да је овогодишњи лимит 986.640 динара.

Он је подсетио да је прошле године било 7.097 пријава за порез на доходак грађана,
односно око 363 милиона динара од наплаћеног пореза, док је дозвољени лимит износио 867.225 динара.

Пореска
управа је накнадно утврдила да 983 обвезника није поднело ову пријаву и против њих су, како је Илић рекао, поднете прекршајне пријаве.

Он је подсетио и да је рок за уплату прве рате аконтације пореза на имовину 15. фебруар 2005. година, а да су обвезници дужни да уплате ¼
обавеза на име пореза на имовину, и то из решења којим је утврђена обавеза за 2004. годину.

Илић је, говорећи о контроли плаћања пореза на промет за закуп пословног простора, истакао да је идентификовано укупно 139 предузећа која су се бавила издавањем у закуп пословног простора, а да је код 48 предузећа утврђено да нису обрачунавали овај порез.

«Ми смо кроз неколико разговора са представницима локалних самоуправа и представницима ових предузећа дозволили могућност да се овај порез плати на 12 месечних рата», рекао је Илић и додао да су нека од ових предузећа поднела захтев за одложено плаћање.

Илић је, говорећи о допунама Уредбе везаној за промет робе са Косовом, посебно нагласио да ће Министарство финансија и Влада Републике Србије учинити све како би овај промет, са становишта администрирања, максимално био прихватљив нашим људима са Косова.

«Нове допуне Уредбе
односе се на могућност плаћања ПДВ-а на територији Косова, у јединицама Управе за јавна плаћања и на административној линији са Косовом, кад се за то створе технички услови», објаснио је Илић.