Standard and Poor’s: стабилни изгледи за Србију

Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s променила је кредитни изглед Републике Србије са негативног на стабилни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу BВ-. Изгледи Републике Србије побољшани су захваљујући успешно спроведеним мерама фискалне консолидације током 2015. године.

Основни разлози за доношење ове одлуке, поред чињенице да су мере фискалне консолидације биле успешне у претходној години, су и смањене спољнотрговинске неравнотеже, отпочињање процеса структурних реформи у јавном сектору и опоравак економске активности.

Према наводима из саопштења ове рејтинг агенције, умерене стопе раста бруто домаћег производа подржане инвестицијама, уз успешно спровођење споразума са Међународним монетарним фондом, допринеће одржавању поверења инвеститора у Републику Србију.

Структурне реформе које спроводи Влада Републике Србије, подржане „stand by“ аранжманом са Међународним монетарним фондом,
у наредном средњорочном периоду стабилизоваће јавне финансије и смањити учешће државе у економији, према очекивањима агенције Standard and Poor’s.

Позитивним за кредитни рејтинг оцењује се и отварање првих поглавља у процесу евро интеграција.

Standard and Poor’s ће повећати кредитни рејтинг Србије у наредном периоду уколико се настави спровођење програма фискалне консолидације, спроведу неопходне структурне реформе и оствари напредак у процесу економске и институционалне интеграције у Европску Унију.