Средства од екстрапрофита за 700.000 најугроженијих породица

Применом Закона о једнократном порезу на екстра доходак и екстра имовину до 24. новембра 2001. године прикупљено је 24, 3 милиона ДЕМ, што са износом из Фонда за развој Републике Србије од 5,2 милиона ДЕМ укупно износи 29, 5 милиона ДЕМ.Одлуком Владе Републике Србије прикупљена средства од овог пореза бице утрошена на једнократну помоц друштвеним слојевима који су били највише погодени политиком претходног режима.

Из ових средстава, уз додатна средства из донација, бице исплацено:1. Два купона обвезница за деције додатке, која доспевају 2002. године, циме це бити обухвацено 300.000 породица са децом у Србији2. Корисницима накнаде за материјално обезбедење( укупно 50.000 породица) бице исплацена једнократна помоц у износу од 1.500 динара3. Запослени у просвети, здравству, судству, социјланим установама и установама културе бице исплацена једнократна помоц у износу од 3.000 динара4. Хиљаду најбољих студената према критеријуму Министарства просвете и спорта, као и универзитета, добице једнократну помоц у износу од 30.000 динара5. Младим науцницима, према критеријуму Министарства за науку, технологију и развој, бице исплацена подршка за најбоље пројекте у укупном износу од 60 милиона динара6. Средства од 156 милиона динара бице преко Фонда за развој Републике Србије преусмерена предузецима са извозним програмимаИсплата свих наведених средстава бице обављена до Новогодишњих празника.