Србија лидер у процени ризика од прања новца

У Стразбуру се у току ове недеље одржава 38. седница Комитета Манивал. Делегацију Републике Србије предводи Александар Вујичић, директор Управе за спречавање прања новца, а осим представника Управе, на седници учествују и представници Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

Представници држава чланица Комитета Манивал су показали велико интересовање за националну процену ризика, чије је спровођење постало обавезујући правни стандард по измењеним ФАТФ препорукама.

С обзиром на то да је Србија прва држава која је започела националну процену ризика, наша искуства ће се користити и у начину на који ће се нови међународни стандард имплементирати у свакој држави. Наиме, за неколико месеци ће бити написан финални нацрт смерница ФАТФ о начину спровођења ове свеобухватне процене ризика од прања новца. Како је Србија у оквиру МОЛИ пројекта већ отпочела са овим процесом по методологији Светске банке,
и учествује у прелиминарној процени ризика коју спроводи Међународни монетарни фонд, представници Србије ће
бити позвани на радни састанак ФАТФ и Манивала који је планиран за
јуни 2012. године. Представници наше државе ће поделити досадашња искуства у процени ризика, посебно она која се односе на процес прикупљања података који ће бити анализирани, као и на могуће изазове у том процесу, и на тај начин допринети формирању смерница за спровођење новог међународног стандарда.