Србија лидер у економским реформама

Светска банка је одобрила Србији бескаматни кредит од 55 милиона долара као подршку структурним реформама Владе Србије у овој години, изјавио је данас Министар финансија у Влади Републике Србије Млађан Динкић.

„Ово је зајам за подршку развоја финансијског и приватног сектора, тзв. зајам за структурно прилагођавање, и одобрен је бескаматно на 20 година“, нагласио је Динкић додајући да је ово један од последњих кредита под овако повољним условима које Србија може да очекује, с обзиром да је прешла границу друштвеног производа по становнику од 3 000 долара.

Динкић је истакао да је Србија проглашена лидером у економским реформама у овогодишњем извештају Светске банке, са којом је имала изузетну сарадњу.
У предуслове за добијање повољног бескаматног кредита спадају: изградња ефикасног и стабилног фискалног сектора, реструктурирање јавних предузећа, приватизација друштвених предузећа и банака и побољшање инвестиционе климе.

Србија улази у другу, мирнију фазу транзиције, када се напредак постиже мањим и споријим корацима, али са дугорочним ефектима. Сви предуслови за одржавање седнице борда директора Међународног Монетарног Фонда су испуњени, нагласио је Динкић.

Као један од значајних макроекономских показатеља за ову годину истиче се раст бруто домаћег производа од 6,5%, што превазилази очекивани, као и буџетски суфицит од 2,1% БДП и раздужење јавног дуга. Према министровим речима, најбољи резултат у току 2005. године постигнут је у области повећања прихода од извоза на 4,5 милијарде долара. Значајан је и тренд смањивања спољнотрговинског дефицита, с обзиром на то да је раст извоза знатно већи од раста увоза.

Важан индикатор економског напретка је повећање страних директних инвестиција, које су достигле највећи ниво од почетка транзиције и износе 1,5 милијарду долара. То важи и за раст плата, који је по први пут у последњих неколико година сразмеран са растом продуктивности, као и за структурне реформе, пре свега приватизационе приходе који износе 42,2 милијарде динара. Међународни кредитни рејтинг, који је Србија први пут добила прошле године, такође је порастао.

„Прекинут је тренд раста незапослености, и то је остварено у условима великог смањења броја запослености у јавном сектору“, истакао је Динкић подсетивши да је у току ове године готово 44 000 радника напустило државну службу.

Приоритетни циљ финансијске политике за 2006. годину је смањење инфлације, која је у току ове године износила 16,5% и превазишла очекивану. У значајне циљеве спадају и снижавање дефицита текућег рачуна платног биланса, задржавање високе стопе привредног раста од најмање 5% засноване на страним директним инвестицијама и додатном расту извоза, наставак приватизације, реформе мреже установа образовања, судства и здравства.

Министар Динкић је најавио циљно усмерене јавне инвестиције у областима инфраструктуре, пољопривреде, туризма, здравства, спорта, уравнотежења регионалног развоја, као и значајне инвестиције оријентисане на младе: стамбене кредите, стипендије и слично.