Србија и Светска банка потписале три споразума

Потпредседник Светске банке за Европу и централну Азију Сирил Милер и министар финансија Душан Вујовић потписали су у четвртак у Вашингтону три споразума, два о саветодавним услугама уз накнаду (енг. Reimbursable Advisory Services, RAS), врсти техничке помоћи, и једну донацију.

У оквиру првог споразума, Светска банка ће пружити техничку помоћ Влади Србије за унапређење пословања ЈП Електропривреда Србије (ЕПС). То ће бити учињено кроз јачање корпоративног управљања, управљања ризицима и пословног планирања ЕПС-a, а што треба да допринесе ефикаснијем пословању ЕПС-a. Техничка помоћ је део ширег програма сарадње Светске банке у Србији и подршке владином програму економских и структурних реформи.

У оквиру другог споразума, Светска банка ће пружити техничку помоћ да Србија употребом методологије и алата које је развила Светска банка ажурира своју Националну процену ризика од прања новца. Ова два споразума су одговор на захтев Србије за експертизу Светске банке.

Донација у износу од 1,35 милиона америчких долара, коју ће обезбедити швајцарски Државни секретаријат за економске послове (SECO) а којим ће да администрира Светска банка, има за циљ да побољша квалитет владиних финансијских података, што треба да обезбеди прецизне податке о имовини, дугу, приходима и расходима, те да тиме допринесе бољем управљању јавним средствима.

Тренутни портфолио Светске банке обухвата инвестиционе зајмове, кредите за развојну политику, стручне анализе и техничку помоћ којима се пружа подршка реформским приоритетима у Србији.