S&P Global Ratings задржала оцену кредитног рејтинга Републике Србије

Агенција за оцену кредитног рејтинга Standard and Poor’s задржала је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу BB- уз стабилне изгледе за унапређење кредитног рејтинга.

Потврда оцене кредитног рејтинга Републике Србије од стране агенције Standard and Poor’s одраз је процене да ће нова Влада наставити са спровођењем амбициозног програма фискалне консолидације и структурних реформи. У извештају Агенције истиче се да у условима привредног раста заснованог првенствено на расту инвестиција, Влада Републике Србије наставља са решавањем структурних питања у привреди и јавном сектору, што доприноси порасту поверења инвеститора у Републику Србију.

Агенција Standard and Poor’s сматра да успешно завршене ревизије аранжмана са Међународним Монетарним фондом доприносе очувању поверења инвеститора, у Републику Србију. Иако су у текућој години одржани парламентарни и локални избори, истиче се значајна подршка јавности спровођењу фискалних реформи и јасног фискалног плана Владе за 2016. годину. Према овој рејтинг агенцији очекује се да спровођење структурних реформи убрза привредни раст Републике Србије и да утиче на смањење буџетског дефицита Републике Србије.

Агенција Standard and Poor’s као једну од битних чињеница наводи и значајан раст извоза који је допринео снижавању дефицита текућег рачуна платног биланса на 4,8% БДП-а у 2015. години, у поређењу са 8,3% БДП-а колико је у просеку износио у периоду од 2011. до 2014. године. Дефицит текућег рачуна био је више него покривен страним директним инвестицијама (5,5% БДП-а) у 2015. години.