Скупштина Србије усвојила нова акта из области финансија

Скупштина Србије усвојила је данас Измене и допуне Закона о буџетском систему, Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, као и законе о завршном рачуну буџета Републике за 2000. и 2001. годину.

Изменама и допунама Закона о буџетском систему предвиђено је оснивање Управе за јавна плаћања. Министар финансија Србије Божидар Ђелић рекао је, образлажући предложене измене, да ће Управа настати трансформацијом дела Завода за обрачун и плаћања (ЗОП). Та институција неће више постојати преласком платног промета од 1. јануара 2003. године у пословне банке.

Управа за јавна плаћања водиће евиденцију и управљати пословима у оквиру система консолидованог рачуна трезора за директне и индиректне кориснике буџетских средстава и буџете локалне власти, као и организације обавезног социјалног осигурања, преноси агенција Бета.

Ђелић је казао да ће преузимањем непокретности и опреме ЗОП-а, Управа за јавна плаћања преузети и 800 до 850 радника ЗОП-а, док ће други бити ангажовани у пореским органима, централном регистру и другим институцијама које ће настати трансформацијом ЗОП-а.

Ђелић је рекао да је тај закон тек први корак у реформи јавних финансија, јер следи усвајање бројних подзаконских аката, закона о Народној банци Србије и закона о јавном дугу.

Према његовим речима, законом је предвиђено постојање консолидованих рачуна трезора, а уређено је и ко и под којим условима може да располаже државним новцем. „Локална самоуправа и покрајина ће имати своје рачуне, али са консолидованим рачуном трезора Републике и сутра државне заједнице, постојаће један систем консолидованих рачуна трезора, који ће у сваком моменту омогућити ефикасно управљање средствима“, казао је Ђелић.

Изменама закона о буџетском систему омогућиће се да Србија почне да финансира свој буџетски дефицит кроз емитовање хартија од вредности, као и да буде уведена већа јавност на приходној и расходној страни јавних финансија.

Скупштина Србије усвојила је и Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години, којим је предвиђено да локалним самоуправама буде уступљено 11,3 милијарде динара.

Укупно за финансирање локалне самоуправе у 2003. години планирано је 67,3 милијарди динара, од чега изворни приходи чине 28,1 милијарду динара, приходи уступљени локалним самоуправама ван ограничења 27,9 милијарди динара, а приходи уступљени под ограничењем 11,3 милијарде динара, преноси агенција Бета.

Београд ће располагати са највише средстава, око 3,1 милијарду динара, а први пут законом је предвиђено и издвајање средстава за еколошки угрожене средине – Панчево и Бор.

Предлогом закона предвиђено је да се средства од пореза на промет која се остваре на територији Косова и Метохије уплаћују на консолидован рачун трезора Србије, а Влада на предлог Координационог центра утврђује износ за општине и градове Косова.