Скупштина Србије усвојила буџет за 2003.годину

Скупштина Србије усвојила је вечерас предлог буџета Србије за 2003. годину, чији су расходи пројектовани на износ од 261,5 милијарду динара.

Приходи буџетске касе пројектовани су на износ од 214,6 милијарди динара и засновани су на процењеном бруто друштвеном производу за 2003. годину од 1225,9 милијарди динара и чиниће 17,5 одсто тог производа. Буџетски дефицит пројектован је на износ од 46,9 милијарди динара.

Структура буџетских прихода, према Закону о буџету за 2003. годину, је следећа: 50,6 милијарди динара од пореза на доходак грађана, 3,8 милијарди од пореза на добит предузећа, 89,4 милијарде од пореза на промет, 47,9 милијарди од акциза, 3,8 милијарди од пореза на финансијске трансакције и 19,9 милијарди од осталих прихода.

Приходи буџета засновани су и на планираном једнократном повећању акциза на бензин и дизел, као и једнократном повећању акцизе на кафу.

Влада ће размотрити могућност даљег смањивања пореза на финансијске трансакције, а буџетом је предвиђено да стопа тог пореза током 2003. године буде преполовљена. Буџет 2003. године не рачуна са приходима од пореза на екстрапрофит.

Влада планира да буџетски дефицит од 46,9 милијарди покрије са 15,4 милијарди динара прихода од приватизације, 9,5 милијарди динара од донација, 12,7 милијарди динара из кредита међународних финансијских институција и 9,3 милијарди динара задуживања код домаћих финансијских институција, односно код Народне банке Југославије, пословних банака и путем издавања хартија од вредности.

Што се буџетских расхода тиче, 25,7 одсто или 67, 198 милијарди динара буџета биће прослеђено организацијама обавезног социјалног осигурања. Од те суме, 48,777 милијарди динара је дотација Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, 4,7 милијарди динара дотација Републичком заводу за здравствено осигурање, 5 милијарди динара дотација Републичком заводу за тржиште рада и 1,680 дотација републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника.

Накнаде за социјалну заштиту које се исплаћују из буџета, а у коју спадају дечја заштита, избеглице, помоћ расељенима и прогнанима, однеће око 32 милијарде динара из буџетских средстава, тако да ће буџет са укупно 37,7 одсто средстава намењених социјалној сврси потврдити свој социјални концепт.

Из буџета ће 23,152 милијарде динара бити издвојено за отплату главнице и камата домаћим и страним кредиторима. За отплату камата по иностраним кредитима од те суме ће бити издвојено 8,522 милијарди динара, а за отплату главнице 650 милиона динара.

За буџет је гласало 119 посланика, седам је било против, а два посланика која су била у сали нису гласала. У сали нису били посланици Демократске странке Србије, Социјалистичке партије Србије, Српске радикалне странке, Странке српског јединства и пет посланика Нове Србије.