СКГО поздравило је испуњена обећања Министарства финансија и привреде

Председништво Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије поздравило је на јучерашњој седници испуњено обећање Министарства финансија и привреде да се из републичког буџета за 2013. годину финансира одржавање регионалних путева који су прешли у надлежност локалне самоуправе, као и да се на истом нивоу задрже трансфери локалној самоуправи и приходи који јој припадају од пореза на зараде.

Овом приликом градоначелници и председници општина су министру финансија и привреде Млађану Динкићу указали на велике проблеме у реализацији заједничких пројеката због дуговања републичких дирекција, управа и фондова. Председништво СКГО позвало је Министарство финансија и привреде да утиче да се у најскоријем року измире дуговања ових институција како би се локални пројекти у областима као што су заштита животне средине, водопривреде и друге области привели крају. У складу са тим договорена је сарадња СКГО и Министарства финансија и привреде у циљу утврђивања износа поменутих дуговања.

Председништво СКГО изразило је подршку и Предлогу закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга и начелно подржава намере изнете у Предлогу закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

На јучерашњој седници поздрављена је и нова пракса Министарства финансија и привреде да о најважнијим питањима локалних финансија расправља са представницима локалне самоуправе. Такође, договорен је и наставак блиске сарадње у изради прописа и интензивирање рада Комисије за финансирање локалне самоуправе као механизма сарадње локалног и централног нивоа власти.